ART SUMMER

ART SUMMER 2015

 VÝTVARNÉ LÉTO 2015

In August 2015 we made all the way as Marco Polo did from Venice to court of Kublay Khan.
We took a boat across the sea to Jerusalem, visited Armenia and Persia, saw reclining Budha in Afganistan, traveled through Pamir Peak and Taklamakan Desert until we reached the rich court of Mongolian Empire.

V srpnu 2015 jsme cestovali po stopách Marka Pola z Benátek až na Kublajchánův dvůr.
Plavili jsme se přes moře do Jeruzaléma, navštívili jsme Arménii a Persii, viděli ležícího Budhu v Afganistánu, cestovali přes Pamir a Taklamakan poušť, až jsme se dostali na bohatý dvůr Mongolského impéria.

ejemplos

During the journey every child was making its own diary.

Během cesty si každé dítě vytvářelo svůj deník.

my diary

We tried Persian illumination, designed our own paper money and created a golden paiza – passport in the 13th century.

Zkusili jsme perskou iluminaci, navrhli své vlastní papírové peníze a vyrobili zlatou paizu – pas ve 13. století.

mix

Strange creature in the desert (engraving in the foam) – Marco Polo met many strange animals he has not seen before.

Podivný tvor v poušti (tisk z pěnové destičky) – Marco Polo potkal po cestě mnoho divných zvířat, které před tím nikdy neviděl.

engraving

Camels in the desert – we were using real spices so Muddum smelled like Arabic spice shop.
Mongolian horses made out of clay and a lion which is still on the St. Mark’s Square.

Velbloudi na poušti – používali jsme opravdové koření, takže to v Muddum vonělo jako na arabském trhu.
Mongolští koně vymodelovaní z hlíny a jeden zatoulaný lev z náměstí Svatého Marka.

desert

We challenged ourselves and tried to build Mongolian yurt and clay minarets.

Nebylo úplně jednoduché postavit mongolskou jurtu, ale všechny děti se do toho odvážně pustily. Také jsme vymodelovali minarety.

houses

Portrait of the big Kublay Khan (tempera)

Portrét velkého Kublajchána (tempera)

portrait

All together we built famous Marco Polo Bridge in Beijing

Všichni dohromady jsem postavili most Marka Pola v Pekingu.

bridge

Good job!

Dobrá práce!

group

ART SUMMER 2014

 VÝTVARNÉ LÉTO 2014

The Gauls took a time-machine and arrived to Prague in August 2014 !

Galové nastoupili do stroje času a v srpnu 2014 přijeli do Prahy !

cascos-ninhos-wordpress

cascos-emma-ella-shir-wordpress

hermanas-casco-wordpressYehudit-litpatrick-wordpress

beren-tjbbe-web ninhas-cascos-wordpress

We had fun doing art and learning about the rich gaulish culture.

Bavilo nás dozvědět se něco z bohaté galské kultury skrze výtvarné činnosti.

casas-gaules-wordpress

crema-afeitar-bandeja-worpress manos-espuma-wordpress herbolario-wordpress sello-wordpress ballas-wordpress libros-wordpress piedras-wordpress

Don’t forget that helmets are forbidden in classrooms, by Toutatis !

Nezapomeňte, že podle Toutatise jsou helmy ve třídě zakázány!

obelix-worpress

After our stay with the Gauls we decide to go for a trip to Mexico and discover this beautiful country and its great culture.

Poté, co jsme strávili týden u Galů, rozhodli jsme se vycestovat do Mexika a objevit tuto krásnou zemi a její kulturu.

Muddum-pinhata-wordpress

We enjoyed the Mexican party, food and traditions.

Bavili jsme se v duchu mexických tradic, připravili a ochutnali mexické jídlo

ninhas-pinhata-wordpress

rompiendo-pinhata-wordpress

palomitas-haciendo-collar-wordpresscollares-palom-wordpresscomida-wordpress

We made self-portraits as Frida Kahlo did.

Namalovali jsme své autoportréty tak, jak to dělala Frida Kahlo.

lucy-victoria-wordpress

beren-tjebbe-wordpress

Shirelle-Ariel-Yehudit-wordpressvictoria-krystian-wordpressolivia-mia-wordpress

We learnt the legend of the Mexican coat of arms and we made a film about it.

Dozvěděli jsme se, jak vypadá mexický znak a vyrobili jsme o tom film.

animacion-crew-wordpress

We created our own Día de los muertos and we celebrated it by eating home made sugar skulls.

Vytvořili jsme svá “Día de los muertos” a oslavili jsme je vlastnoručně vyrobenými cukrovými lebkami.

banderitas-wordpress

calaveras-azucar-wordpresshaciendo-calaveras-worpress ninhos-calaveras-wordpress olivia-mia-calavera-wordpress

hermanos-calavera-wordpress

haciendo-esqueletos-wordpress

esqueletos-wordpress

mascaras-wordpress

maceteros-wordpress

suelo-wordpressWe learnt about the Mayas and the Aztecs and we were dancing on their pyramids.

Víme teď něco o Májích a Aztécích a tancovali jsme na jejich pyramidách.

Thanks to all for this two nice weeks, we wish you all the best for the start of the new school year.

Děkujeme všem, kteří se prázdninového týdne zúčastnili a přejeme vám, abyste úspěšně započali nový školní rok.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s